اعلانونه - د خوست ولایت مقام

اعلانونه

  • خوست په تیر یو کال ډیر پرمختګ کړی دی


    د تیریو کال په جریان کې په خوست کې ډیر پرمختګ تر سترګو کیږی ، د خوست ولایت د ولایتی ادارې د مشرتابه د هڅو په پایله کې په تیر یو کال کې د ښې حکومتدارۍ ،